HTML Site Map

Homepage Last updated: 2016, June 15

/ 3 pages
Home ROCAMORA TEATRE
Site Map Rocamora Teatre
Home ROCAMORA TEATRE
    
ca/ 16 pages
Informació i activitats de ROCAMORA TEATRE
Historial ROCAMORA TEATRE
Espectacles de marionetes, titelles i objectes ROCAMORA TEATRE
Tallers i cursets de Marionetes, Titelles i Objectes ROCAMORA TEATRE
Encàrrecs ROCAMORA TEATRE
Contacte ROCAMORA TEATRE
Passat remot de ROCAMORA TEATRE
http://www.rocamorateatre.com/ca/BREU_HISTORIAL_ROCAMORA.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/BREU_HISTORIAL_ROCAMORA+.pdf
"SOLISTA" espectacle de titelles de fil o marionetes ROCAMORA TEATRE
"EL VESTIT NOU" espectacle de titelles de fil o marionetes ROCAMORA TEATRE
"OLIU, EL PETIT LLENYATAIRE" espectacle de titelles infantil ROCAMORA TEATRE
"CERCANT EL SOL" espectacle de titelles infantil ROCAMORA TEATRE
"FAULES DE LA FONTAINE" espectacle de titelles infantil ROCAMORA TEATRE
"PETITS SUÏCIDIS" espectacle de teatre d’objectes per a joves i adults ROCAMORA TEATRE
"IDENTITATS" espectacle de titella de fil per a joves i adults ROCAMORA TEATRE
         
ces/ 8 pages
Critica Videos i Festivals de "Cercant El Sol" ROCAMORA TEATRE
Fotografíes de "Cercant El Sol" ROCAMORA TEATRE
Dossiers de "Cercant el Sol" ROCAMORA TEATRE
http://www.rocamorateatre.com/ca/ces/ROCAMORA_presenta_CERCANT_EL_SOL.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/ces/ROCAMORA_presenta_CERCANT_EL_SOL+.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/ces/dossier_pedagogic_de_CERCANT_EL_SOL.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/ces/fitxa_tecnica_Cercant_el_Sol.doc
http://www.rocamorateatre.com/ca/ces/CESpla_d_escena.pdf
         
faules/ 8 pages
Critica i Festivals de "Faules de La Fontaine" ROCAMORA TEATRE
Fotografíes de "Faules de La Fontaine" ROCAMORA TEATRE
Dossiers de "Faules de La Fontaine" ROCAMORA TEATRE
http://www.rocamorateatre.com/ca/faules/ROCAMORA_presenta_FAULES_DE_LA_FONTAINE.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/faules/ROCAMORA_presenta_FAULES_DE_LA_FONTAINE+.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/faules/PDG-FAULES.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/faules/fitxa_tecnica_Faules_de_La_Fontaine.doc
http://www.rocamorateatre.com/ca/faules/ROCAMORA_presenta_FAULES_DE_LA_FONTAINE_biblioteca+.pdf
         
old/
              
airmail/ 2 pages
ROCAMORA, air mail
http://www.rocamorateatre.com/ca/old/airmail/LVG19861220-046.pdf
              
aubuster/ 1 pages
"Aubuster" ROCAMORA TEATRE
              
circ-cric/ 3 pages
Circ Cric
Circ Cric
Circ Cric taller
              
col-lectiu/ 10 pages
Col·lectiu d'Animació
Contes de la Terra
Cercaviles
Tarragona
Ball de coixins
món de bavastells
circ
món de bavastells (2)
Carnestoltes
Fira de bavastells
              
faules/ 9 pages
"FAULES DE LA FONTAINE" espectacle de titelles infantil ROCAMORA TEATRE
Critica i Festivals de "Faules de La Fontaine" ROCAMORA TEATRE
Fotografíes de "Faules de La Fontaine" ROCAMORA TEATRE
Dossiers de "Faules de La Fontaine" ROCAMORA TEATRE
http://www.rocamorateatre.com/ca/old/faules/ROCAMORA_presenta_FAULES_DE_LA_FONTAINE.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/old/faules/ROCAMORA_presenta_FAULES_DE_LA_FONTAINE+.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/old/faules/PDG-FAULES.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/old/faules/fitxa_tecnica_Faules_de_La_Fontaine.doc
http://www.rocamorateatre.com/ca/old/faules/ROCAMORA_presenta_FAULES_DE_LA_FONTAINE_biblioteca+.pdf
              
fenomens/ 1 pages
"FENOMENS" ROCAMORA TEATRE
              
filiprim/ 1 pages
FILIPRIM
              
grupo-taller/ 1 pages
Grupo- taller
              
la_maleta/ 1 pages
LA MALETA
              
la_parada/ 1 pages
la parada
              
nsn/ 1 pages
"NEGRE SOBRE NEGRE" ROCAMORA TEATRE
              
perseguidor/ 1 pages
"EL PERSEGUIDOR" ROCAMORA TEATRE
              
retaule/ 1 pages
"EL RETABLO DE MAESE PEDRO" ROCAMORA TEATRE
              
ruleta/ 1 pages
"RULETA RUSSA" ROCAMORA TEATRE
         
oliu/ 8 pages
Critica i Festivals de "Oliu, El Petit Llenyataire" ROCAMORA TEATRE
Fotografíes de "Oliu, el petit llenyataire" ROCAMORA TEATRE
Dossiers de "OLIU, EL PETIT LLENYATAIRE" ROCAMORA TEATRE
http://www.rocamorateatre.com/ca/oliu/ROCAMORA_presenta_OLIU_EL_PETIT_LLENYATAIRE.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/oliu/ROCAMORA_presenta_OLIU_EL_PETIT_LLENYATAIRE+.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/oliu/dossier_pedagogic_Oliu_el_petit_llenyataire.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/oliu/fitxa_tecnica_oliu.doc
http://www.rocamorateatre.com/ca/oliu/OLIUpla_d_escena.pdf
         
solista/ 7 pages
Critica Videos i Festivals de "Solista" ROCAMORA TEATRE
Fotografíes de "Solista" ROCAMORA TEATRE
Dossiers de "Solista" ROCAMORA TEATRE
http://www.rocamorateatre.com/ca/solista/ROCAMORA_presenta_SOLISTA.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/solista/ROCAMORA_presenta_SOLISTA+.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/solista/dossier_pedagogic_SOLISTA.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/solista/fitxa_tecnica_Solista.doc
         
suicidis/ 8 pages
Fotografíes de l'aforament 250 "Petits Suïcidis" ROCAMORA TEATRE
Critica i Festivals de "Petits Suïcidis" ROCAMORA TEATRE
Fotografíes de "Petits Suïcidis" ROCAMORA TEATRE
Dossiers de "Petits Suïcidis" ROCAMORA TEATRE
Comentaris a Facebook de "Petits Suïcidis" ROCAMORA TEATRE
http://www.rocamorateatre.com/ca/suicidis/ROCAMORA_presenta_PETITS_SUICIDIS.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/suicidis/ROCAMORA_presenta_PETITS_SUICIDIS+.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/suicidis/fitxa_tecnica_PS.doc
         
vestit/ 7 pages
Critica Videos i Festivals de "El Vestit Nou" ROCAMORA TEATRE
Fotografíes de "El Vestit Nou" ROCAMORA TEATRE
Dossiers de "El Vestit Nou" ROCAMORA TEATRE
http://www.rocamorateatre.com/ca/vestit/ROCAMORA_presenta_EL_VESTIT_NOU.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/vestit/ROCAMORA_presenta_EL_VESTIT_NOU+.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/vestit/dossier_pedagogic_EL_VESTIT_NOU.pdf
http://www.rocamorateatre.com/ca/vestit/fitxa_tecnica_El_Vestit_Nou.doc
    
es/ 16 pages
Información y actividades de ROCAMORA TEATRE
Historial ROCAMORA TEATRE
Espectáculos de Marionetas, Títeres y Objetos ROCAMORA TEATRE
Talleres y cursillos de Marionetas de Hilo, Títeres y Objetos ROCAMORA TEATRE
Encargos ROCAMORA TEATRE
Contacto ROCAMORA TEATRE
Pasado remoto de ROCAMORA TEATRE
http://www.rocamorateatre.com/es/BREVE_HISTORIAL_ROCAMORA.pdf
http://www.rocamorateatre.com/es/BREVE_HISTORIAL_ROCAMORA+.pdf
"SOLISTA" espectáculo de marionetas de hilo ROCAMORA TEATRE
"EL TRAJE NUEVO" espectáculo de títeres y marionetas de hilo ROCAMORA TEATRE
"OLIU, EL PEQUEÑO LEÑADOR" espectáculo de títeres y marionetas infantil ROCAMORA TEATRE
"BUSCANDO EL SOL" espectáculo de títeres infantil ROCAMORA TEATRE
"FÁBULAS DE LA FONTAINE" espectáculo de títeres y marionetas infantil ROCAMORA TEATRE
"PEQUEÑOS SUICIDIOS" espectáculo de teatro de objetos para jóvenes y adultos ROCAMORA TEATRE
"IDENTITATS" (Identidades), espectáculo de marioneta de hilo para jóvenes y adultos de Rocamora Teatre
         
bes/ 8 pages
Crítica Videos y Festivales de "Buscando El Sol" ROCAMORA TEATRE
Fotografías de "Buscando El Sol" ROCAMORA TEATRE
Dosieres de "Buscando el Sol" ROCAMORA TEATRE
http://www.rocamorateatre.com/es/bes/ROCAMORA_presenta_BUSCANDO_EL_SOL.pdf
http://www.rocamorateatre.com/es/bes/ROCAMORA_presenta_BUSCANDO_EL_SOL+.pdf
http://www.rocamorateatre.com/es/bes/dosier_pedagogico_de_BUSCANDO_EL_SOL.pdf
http://www.rocamorateatre.com/es/bes/ficha_tecnica_Buscando_el_Sol.doc
http://www.rocamorateatre.com/es/bes/CESpla_d_escena.pdf
         
fabulas/ 8 pages
Crítica y Festivales de "Fábulas de La Fontaine" ROCAMORA TEATRE
Fotografias de "Fábulas de La Fontaine" ROCAMORA TEATRE
Dosieres de "Fábulas de La Fontaine" ROCAMORA TEATRE
http://www.rocamorateatre.com/es/fabulas/ROCAMORA_presenta_FABULAS_DE_LA_FONTAINE.pdf
http://www.rocamorateatre.com/es/fabulas/ROCAMORA_presenta_FABULAS_DE_LA_FONTAINE+.pdf
http://www.rocamorateatre.com/es/fabulas/PDG-FABULAS.pdf
http://www.rocamorateatre.com/es/fabulas/ficha_tecnica_Fabulas_de_La_Fontaine.doc
http://www.rocamorateatre.com/es/fabulas/ROCAMORA_presenta_FABULAS_DE_LA_FONTAINE_biblioteca+.pdf
         
old/
              
airmail/ 2 pages
ROCAMORA TEATRE "air mail"
http://www.rocamorateatre.com/es/old/airmail/LVG19861220-046.pdf
              
aubuster/ 1 pages
ROCAMORA TEATRE "Aubuster"
              
circ-cric/ 2 pages
Circ Cric
Circ Cric
              
col-lectiu/ 10 pages
Col·lectiu d'Animació
Contes de la Terra
Cercaviles
Tarragona
Ball de coixins
món de bavastells
circ
món de bavastells (2)
Carnestoltes
Fira de bavastells
              
fabulas/ 4 pages
"FÁBULAS DE LA FONTAINE" espectáculo de títeres y marionetas infantil ROCAMORA TEATRE
Crítica y Festivales de "Fábulas de La Fontaine" ROCAMORA TEATRE
Fotografias de "Fábulas de La Fontaine" ROCAMORA TEATRE
Dosieres de "Fábulas de La Fontaine" ROCAMORA TEATRE
              
fenomens/ 1 pages
FENOMENS
              
filiprim/ 1 pages
FILIPRIM
              
grupo-taller/ 1 pages
Grupo - taller
              
la_maleta/ 1 pages
ROCAMORA TEATRE "LA MALETA"
              
la_parada/ 1 pages
laparada
              
nsn/ 1 pages
ROCAMORA TEATRE "NEGRE SOBRE NEGRE"
              
perseguidor/ 1 pages
ROCAMORA TEATRE "EL PERSEGUIDOR"
              
retaule/ 1 pages
ROCAMORA TEATRE "EL RETABLO DE MAESE PEDRO"
              
ruleta/ 1 pages
ROCAMORA TEATRE "RULETA RUSSA"
         
oliu/ 8 pages
Crítica y Festivales de "Oliu, El Pequeño Leñador" ROCAMORA TEATRE
Fotografias de "Oliu, El Pequeño Leñador" ROCAMORA TEATRE
Dosieres de "Oliu, El Pequeño Leñador" ROCAMORA TEATRE
http://www.rocamorateatre.com/es/oliu/ROCAMORA_presenta_OLIU_EL_PEQUENO_LENADOR.pdf
http://www.rocamorateatre.com/es/oliu/ROCAMORA_presenta_OLIU_EL_PEQUENO_LENADOR+.pdf
http://www.rocamorateatre.com/es/oliu/dosier_pedagogico_Oliu_el_pequeno_lenador.pdf
http://www.rocamorateatre.com/es/oliu/ficha_tecnica_oliu.doc
http://www.rocamorateatre.com/es/oliu/OLIU_plano_de_escena.pdf
         
solista/ 8 pages
Crítica Videos y Festivales de "Solista" ROCAMORA TEATRE
Fotografias de "Solista" ROCAMORA TEATRE
Dosieres de "Solista" ROCAMORA TEATRE
http://www.rocamorateatre.com/es/solista/ROCAMORA_presenta_SOLISTA.pdf
http://www.rocamorateatre.com/es/solista/ROCAMORA_presenta_SOLISTA+.pdf
http://www.rocamorateatre.com/es/solista/dosier_pedagogico_SOLISTA.pdf
http://www.rocamorateatre.com/es/solista/ficha_tecnica_Solista-luz+PA.doc
http://www.rocamorateatre.com/es/solista/ROCAMORA-TEATRE-rider-avion-SOLISTA.doc
         
suicidios/ 8 pages
Fotografías del aforo 250 "Pequeños Suicidios" ROCAMORA TEATRE
Crítica y Festivales de "Pequeños Suicidios" ROCAMORA TEATRE
Fotografías de "Pequeños Suicidios" ROCAMORA TEATRE
Dosieres de "Pequeños Suicidios" ROCAMORA TEATRE
Comentarios en Facebook de "Pequeños Suicidios" ROCAMORA TEATRE
http://www.rocamorateatre.com/es/suicidios/ROCAMORA_presenta_PEQUENOS_SUICIDIOS.pdf
http://www.rocamorateatre.com/es/suicidios/ROCAMORA_presenta_PEQUENOS_SUICIDIOS+.pdf
http://www.rocamorateatre.com/es/suicidios/rideravion.doc
         
traje/ 7 pages
Crítica Videos y Festivales de "El Traje Nuevo" ROCAMORA TEATRE
Fotografías de "El Traje Nuevo" ROCAMORA TEATRE
Dosieres de "El Traje Nuevo" ROCAMORA TEATRE
http://www.rocamorateatre.com/es/traje/ROCAMORA_presenta_EL_TRAJE_NUEVO.pdf
http://www.rocamorateatre.com/es/traje/ROCAMORA_presenta_EL_TRAJE_NUEVO+.pdf
http://www.rocamorateatre.com/es/traje/dosier_pedagogico_El_Traje_Nuevo.pdf
http://www.rocamorateatre.com/es/traje/ficha_tecnica_El_Traje_Nuevo.doc