COL·LECTIU D'ANIMACIÓ de Barcelona
CERCAVILES 1978

https://www.rocamorateatre.com


Sant Feliu de Llobregat. Fí de la marxa ecologista "Per un riu net". 11/1978 © foto Jordi Bover