COL·LECTIU D'ANIMACIÓ de Barcelona (1978-1981)


© foto Jordi Bover


© foto Jordi Bover

Contes de la Terra (1978)
Cercaviles (1978)
Tarragona (1979)
Ball de coixins (1979)
Món de bavastells (1979)
Circ (1979)
Món de bavastells -2- (1979)
Carnestoltes (1980)
L'estudiant de medicina (1980)
Fira de bavastells Món de bavastells -3- (1980)

ROCAMORA
URL web: www.rocamorateatre.com